Missie

“Er zijn te weinig installateurs,
zowel voor vloer- als voor raambekleding.

“Over dit onderwerp is veel te doen (geweest) en er zijn duidelijk aanwijsbare oorzaken voor het tekort. In onze ogen zijn de volgende oorzaken de belangrijkste:

Globalisering heeft westerse overheden ertoe gedreven om hun economieën kennisintensief te maken. Kennis moet daarbij een steeds belangrijkere rol innemen ten opzichte van arbeid met als doel meer innovatie. Innovatie leidt weer tot nieuwe producten en diensten die weer zorgen voor economische groei. Een prima streven natuurlijk.

Ook Nederland heeft hier een duidelijke strategie uitgestippeld. In 2004 heeft het ministerie van OCW opdracht gegeven aan het platform Bètatechniek om in 2010 15% meer uitstroom van bètastudenten te genereren ten opzichte van het jaar 2000.

De keerzijde van deze medaille is echter dat (ambachtelijke) arbeid hiermee automatisch wordt gedegradeerd. We praten over ongeschoolde of laaggeschoolde arbeid en – erger nog – over laagbetaalde banen. Dat soort werk laat je automatiseren of uitvoeren in ontwikkelingslanden. Als je dan al een vak moet kiezen op een leeftijd dat je nog heel veel niet zeker weet, dan is dit soort arbeid uiteraard bij voorbaat uitgesloten.

En nu hebben we te weinig installateurs en het tekort groeit ☹
Gelukkig groeit het aantal initiatieven om dit mooie vak weer op de kaart te krijgen, zowel van de overheid als van belangenverenigingen als van plaatselijke ondernemers. Met Decopool® willen ook wij een bijdrage leveren om het huidige tekort aan vakmensen te verkleinen, beginnend bij het inmeten en monteren van alle soorten raambekleding.

Onze missie is ambitieus: het leveren van installateurs voor raam- en vloerbekleding met een landelijke dekking voor een vast voorrijtarief en een aantrekkelijke levertijd.
We willen bewerkstelligen dat (online) retailers kunnen doen waar ze goed in zijn. Het verkopen van mooie producten. Decopool helpt met het monteren en het oplossen van serviceopdrachten.

De diensten van decopool® zijn toegankelijk gemaakt via het
WoonTotaal/ decoloop platform. De aangeboden opdrachten worden door ons planbureau opgevolgd en de eindklant wordt namens de opdrachtgever
door de systemen op de hoogte gehouden van de status. Door onze
landelijke dekking zijn we een onestopshop voor webshops en winkelketens
die landelijk leveren.